De groepsleden van K-liber zijn Teddo-Juice (Richard Beharry), Pugistix (Gianward La Croes) en Mega-Master (Patrick Zimmerman). Ze zijn alledrie geboren op CuraƧao, maar wonen nu in Nederland.

K-liber wil met hun muziek (vooral de Antilliaanse) jongeren, inspireren en aansporen om hetzelfde te doen. Dat zij heel erg voorbeeldige boys zijn is af te leiden uit het feit dat twee leden van de groep een baan als onderwijzer hebben. Teddo Juice geeft Natuurkunde en Pugistix geeft Biologie.

n blijf op dn hoogte