huisregels - SMÈRRIG

huisregels

18+

Het festival is toegankelijk voor mensen vanaf 18 jaar, mensen jonger dan 18 jaar worden niet toegelaten op het terrein.

zero tolerance

Drugs zijn niet toegestaan! Let op, want er geldt een “zero tolerance” beleid.

gedrag

Racistisch, fascistisch en/of nationalistisch gedrag is niet toegestaan. Personen die zich op wat voor manier dan ook misdragen op en rondom het festivalterrein zullen onmiddellijk van het terrein verwijderd worden.

uitingen

Politieke uitingen op wat voor manier dan ook zijn niet toegestaan.

beeldrecht

De organisatie behoudt zich het recht voor om mensen bij binnenkomst of op het festivalterrein op te nemen op zowel beeld als geluidsdragers. Deze opnamen kunnen worden gebruikt door de organisatie, zonder dat zij hiertoe een vergoeding (in de vorm van geld of iets anders) verschuldigd is aan de bezoekers.

verboden

Dieren, alcohol, flessen, blikjes, vloeistoffen, etenswaar en glaswerk mogen het festivalterrein niet op.

akkoord

Bezoekers van het festival dienen akkoord te gaan met een strenge fouillering bij de ingang. Personen die in het bezit zijn van drugs zullen worden overgedragen aan de politie.

Gehoorschade

De organisatie is niet aansprakelijk voor enige gehoorbeschadiging die eventueel mocht ontstaan.

Eigen risico

Het bezoeken van het festival is volledig op eigen risico

Geluidssystemen

Geluidssystemen, anders dan die van de organisatie zelf, zijn niet toegestaan op of rondom het festivalterrein

Schade

De organisatie van het festival houdt zich niet verantwoordelijk voor schade aan bezittingen van bezoekers