COPYRIGHT

SMÈRRIG behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten, merkenrechten, auteursrechten en andere rechten met betrekking tot alle foto’s, afbeeldingen, illustraties, teksten en andere informatie op deze website. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van SMÈRRIG de informatie op deze website te kopiëren, downloaden of op enigerlei te verspreiden, verveelvoudigen of openbaar te maken. Het is wel toegestaan om de informatie op deze website te gebruiken voor niet-commerciële privédoeleinden

n blijf op dn hoogte